Tâm sự đà lạt trong tôi

Tâm sự – Đà Lạt trong tôi

Tôi có nghe ai đó nói rằng, những người là người yêu của nhau mà đi Đà Lạt chung thể nào cũng xảy ra chuyện. Không biết có đúng không nữa, nhưng giờ đây, Đà Lạt đối với tôi vừa là nơi tràn ngập yêu thương vừa là nơi tôi …